ABV administratiekantoor logo  Index alle Omzetbelasting thema pagina's

 

Bespaar Tips: Bespaar op uw autoverzekering. Kijk hier voor een premieberekening en vind aan de hand van uw kenteken

Tip 1: Vind lage autoverzekeringspremie: autoverzekering besparen

Bespaar op uw autoverzekering. Kijk hier voor een premieberekening en vind aan de hand van uw kenteken

 

Tip 2: Meer spaarrente? 2,5% rente bij: Westland Utrecht Sparen 

Bespaar op uw autoverzekering. Kijk hier voor een premieberekening en vind aan de hand van uw kenteken

 

Gevolgen margeregeling voor de facturering en de administratie

Als u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen, koopt u vaak goederen in van particulieren of van ondernemers die buiten de btw-heffing blijven. U bent verplicht om aan de leverancier een inkoopverklaring uit te reiken. U moet de inkoopverklaring opmaken in tweevoud. Het ene exemplaar van deze inkoopverklaring reikt u uit aan uw leverancier, het andere exemplaar moet u als afnemer/ wederverkoper als inkoopdocument bij uw (inkoop)administratie bewaren. De leverancier moet de inkoopverklaring ondertekenen.

 

 

Neem in de inkoopverklaring op:

 • de datum waarop is geleverd
 • naam en adres van de afnemer/wederverkoper
 • naam en adres van de leverancier
 • een duidelijke omschrijving van het geleverde goed
 • bij de levering van een motorrijtuig: het kenteken
 • de hoeveelheid van de geleverde goederen
 • het bedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht
 • een verklaring van de leverancier dat hij met betrekking tot de levering van het goed aan hem helemaal geen voorbelasting heeft afgetrokken

U hoeft geen inkoopverklaring uit te reiken:

 • als het bedrag dat aan de leverancier moet worden voldaan minder dan € 227 bedraagt
 • als de leverancier een factuur uitreikt waarop de hierboven opgesomde gegevens al staan
 • als u bij inruil een factuur uitreikt die voldoet aan de wettelijke eisen en die ook voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de inkoopverklaring

De margeregeling voorkomt dat over eenzelfde goed meermalen btw over de hele prijs moet worden voldaan. Als u gebruik maakt van de margeregeling berekent u de btw niet over de omzet, maar over de winstmarge. De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs.

Gevolgen van het gebruik van de margeregeling voor uw administratie

Als u goederen levert onder de margeregeling, moet u aan dezelfde factureringsverplichtingen voldoen als bij leveringen onder de normale btw-regeling. Wel moet de factuur aanvullend een aanwijzing bevatten waaruit blijkt dat u de goederen onder de margeregeling levert. U mag echter geen btw op uw facturen vermelden, omdat u de btw al hebt opgenomen in de verkoopprijs.

 

online adverteren www.m4n.nl

Als u goederen inruilt onder de margeregeling, kunt u volstaan met de uitreiking van 1 factuur. Voorwaarde hiervoor is wel, dat u op die factuur zowel de levering als de inruil vermeldt. U mag de factuur gebruiken als inkoopverklaring voor het ingeruilde goed.

De gebruikte goederen die u inkoopt en verkoopt onder de margeregeling, moet u afzonderlijk administreren. Uit uw administratie moet de winstmarge per goed zijn af te lezen. Deze laatste bepaling geldt niet als u toestemming hebt of verplicht bent om de zogenaamde globalisatiemethode toe te passen. In dat geval zal de winstmarge per aangiftetijdvak uit de boekhouding naar voren moeten komen.

Als u niet alleen goederen verkoopt onder de margeregeling, maar ook onder de normale btw-regeling, moet u deze 2 goederenstromen in uw administratie strikt gescheiden houden. Uw administratie kan dan bestaan uit een in- en verkoopboek margeregeling en een in- en verkoopboek normale btw-regeling.

Als u het kasstelsel en de margeregeling met globalisatie toepast, houdt u geen verkoopboek bij en soms ook geen inkoopboek. U moet de inkoop- en verkoopgegevens dan duidelijk bijhouden en kunnen aantonen via uw kas-, bank-, of giroboek.

Disclaimer:

Indien u bovenstaande informatie gebruikt gaat u akkoord dat u dit geheel voor uw eigen risico doet. ABV administratiekantoor garandeert niet dat bovenstaande informatie actueel of juist is. U wordt verzocht bij vragen over de informatie niet met ons contact op te nemen maar bijvoorbeeld met de belastingdienst. Wij beantwoorden geen vragen van bedrijven of organisaties die geen client bij ons zijn of dit niet willen worden.

home Copyright © 2008 - 2010 ABV administratiekantoor