ABV administratiekantoor logo   

 


 

Margeregeling BTW

 

Btw berekenen bij de margeregeling

In de normale btw-regeling berekent u de btw over de verkoopprijs en telt u deze vervolgens op bij de verkoopprijs. Bij de margeregeling kan dat niet, omdat de btw al in de verkoopprijs zit. Om de btw onder de margeregeling te kunnen vaststellen, moet u dus uitrekenen hoeveel btw er in de verkoopprijs zit.

Btw berekenen in 2 stappen

Bij de margeregeling berekent u de btw niet over de volle verkoopprijs, maar alleen over de winstmarge per goed. Bereken de btw die u bent verschuldigd als volgt:

 • Bereken eerst per goed de winstmarge inclusief btw. Verminder hiervoor de verkoopprijs met de inkoopprijs. Als de uitkomst negatief is, stel dan de winstmarge op nul.
 • Bereken bij een positieve marge vervolgens de btw over de winstmarge. Het is van belang welk tarief geldt. Als het 19%-tarief geldt, is het btw-bedrag 19/119 x de winstmarge. Als het 6%-tarief geldt, is dit 6/106 x de winstmarge.
Bespaar Tips: Bespaar op uw autoverzekering. Kijk hier voor een premieberekening en vind aan de hand van uw kenteken

Tip 1: Vind lage autoverzekeringspremie: autoverzekering besparen

Bespaar op uw autoverzekering. Kijk hier voor een premieberekening en vind aan de hand van uw kenteken. Scrol naar beneden om nog meer bespaar tips te zien .

Voorbeeld

U hebt in de loop van het jaar van particulieren een antiek bestek ingekocht voor € 5.000, een schilderij voor € 10.000 en een sofa voor € 1.000. U verkoopt in het laatste kwartaal van het jaar het bestek voor € 7.000, het schilderij voor € 9.000 en de sofa voor € 1.500. De winstmarge inclusief btw bedraagt voor het bestek € 2.000 (€ 7.000 - € 5.000), voor het schilderij € 0 (€ 9.000 - € 10.000 = negatief) en voor de sofa € 500 (€ 1.500 - € 1.000). De totale winstmarge is dan € 2.500. De btw over de totale winstmarge bedraagt € 399,15 (19/119 x € 2.500). De winstmarge exclusief btw is dan € 2.500 - € 399,15 = € 2.100,85.

Voer deze berekening uit voor elke verkoop waarop u de margeregeling toepast.

U moet het btw-bedrag opnemen in uw administratie. Vul dit bedrag in op de Aangifte omzetbelasting.

 

Tip 2: Meer spaarrente? 2,5% rente bij: Westland Utrecht Sparen 

Verdien meer op uw spaargeld met de hoge rente van 2,5% bij Westland Utrecht. Een spaarrekening die snel online te openen is, waarbij u zonder opname kosten bij uw spaargeld kunt met de hoogste variabele rente van Nederland.Wilt u meer dan € 25.000 sparen, dan kunt u ook de Spaar en betaal mix rekening van Friesland bank overwegen met een rentevergoeding van maar liefst 2,7%.!

 

 

Inkoopverklaring gebruikte goederen en dergelijke

Als u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen, koopt u vaak goederen in van particuliere en of van ondernemers die buiten de btw-heffing blijven. U bent verplicht om aan de leverancier een inkoopverklaring uit te reiken. U moet de inkoopverklaring opmaken in tweevoud. Het ene exemplaar van deze inkoopverklaring reikt u uit aan uw leverancier, het andere exemplaar moet u als afnemer/ wederverkoper als inkoopdocument bij uw (inkoop)administratie bewaren. De leverancier moet de inkoopverklaring ondertekenen.

Neem in de inkoopverklaring op:

 • de datum waarop is geleverd
 • de naam en het adres van de afnemer/wederverkoper
 • de naam en het adres van de leverancier
 • een duidelijke omschrijving van het geleverde goed
 • bij de levering van een motorrijtuig: het kenteken
 • de hoeveelheid van de geleverde goederen
 • het bedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht
 • een verklaring van de leverancier dat hij met betrekking tot de levering van het goed aan hem helemaal geen voorbelasting heeft afgetrokken

U hoeft geen inkoopverklaring uit te reiken als:

 • het bedrag dat u aan de leverancier moet betalen minder dan € 227 bedraagt
 • de leverancier een factuur uitreikt waarop de hierboven opgesomde gegevens al staan
 • u bij inruil een factuur uitreikt die voldoet aan de wettelijke eisen en die ook voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de inkoopverklaring

Let op!

Als u auto's verkoopt onder de margeregeling , mag u geen rekening houden met de rest-bpm.

Btw en bpm

Als u de margeregeling toepast, mag u, in tegenstelling tot de normale regeling, bij het berekenen van de verschuldigde btw geen rekening houden met de nog aanwezige rest-bpm. Het maakt dus voor de winstberekening verschil of u de margeregeling toepast of de normale btw-regeling. Het verschil blijkt veroorzaakt door de rest-bpm. Meestal wordt de verkoopprijs aangepast.

Voorbeeld

U koopt van een particulier een schadeauto in voor € 4.000. De rest-bpm op deze auto bedraagt nog € 9.000. U herstelt de auto en gebruikt daarbij nieuwe onderdelen voor een bedrag van € 5.000, exclusief btw. Nadat u de auto hebt hersteld, verkoopt u deze voor € 14.000. Bereken de btw als volgt:

Gegevens Bedragen Verkoopprijs Inkoopprijs Winstmarge inclusief btw Bedrag aan btw

€ 14.000

- € 4.000
------------

€ 10.000

€ 1.597

Als u de auto zou verkopen met toepassing van de normale btw-regeling, dan was de berekening als volgt:

Gegevens Bedragen Verkoopprijs Rest-BPM Bedrag waarover u btw moet betalen Bedrag aan btw

€ 14.000

- € 9.000
------------

€ 5.000

€ 798

Als u als wederverkoper een auto koopt van een particulier uit een ander EU-land, is bpm verschuldigd bij registratie. Hierbij is van belang op wiens naam de auto komt te staan:

 • Als de auto op naam van de handelaar wordt gezet, wordt het bpm-bedrag bij de inkoopprijs geteld.
 • Als de auto direct op naam van de nieuwe eigenaar wordt gezet, in plaats van op de naam van de handelaar, wordt het bedrag beschouwd als een doorlopende post. Het bpm-bedrag behoort dan niet tot de inkoopprijs en ook niet tot de verkoopprijs. Alleen degene op wiens naam de auto staat, is dan bpm verschuldigd. U als wederverkoper voldoet de bpm alleen namens en voor rekening van degene die de belasting is verschuldigd.

Het resultaat van beide handelwijzen is, dat de bpm niet behoort tot de belaste marge.

Tip 3: Meer spaarrente? 2,7% rente :Spaar & Betaal Mix Rekening  

Wilt u meer dan € 25.000 sparen, dan kunt u ook de Spaar en betaal mix rekening van Friesland bank overwegen met een rentevergoeding van maar liefst 2,7%.!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Indien u bovenstaande informatie gebruikt gaat u akkoord dat u dit geheel voor uw eigen risico doet. ABV administratiekantoor garandeert niet dat bovenstaande informatie actueel of juist is. U wordt verzocht bij vragen over de informatie niet met ons contact op te nemen maar bijvoorbeeld met de belastingdienst. Wij beantwoorden geen vragen van bedrijven of organisaties die geen client bij ons zijn of dit niet willen worden.

 

 

home Copyright © 2008 ABV administratiekantoor