ABV administratiekantoor logo  


 

Omzetbelasting , BTW voor ondernemers in 2008 en 2009

Btw algemeen

Over de omzet die u als ondernemer in Nederland maakt, moet u waarschijnlijk omzetbelasting betalen. In Nederland en in andere landen van de Europese Unie (EU) wordt omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem.

Btw-systeem

Net als in het gewone taalgebruik wordt hier de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting. Het systeem van de btw komt er in het kort op neer dat u btw bent verschuldigd over uw totale omzet, maar u mag de btw die andere ondernemers aan u in rekening brengen daarvan aftrekken. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw inkoopprijs (plus onkosten) en verkoopprijs.

Btw in het kort

De btw werkt als volgt. Als u een goed levert of een dienst verricht, berekent u de btw aan uw klant door. De btw die u ontvangt, moet u afdragen aan de Belastingdienst. U betaalt zelf ook btw over diensten en goederen die u inkoopt. Die btw betaalt u aan de ondernemer die u de btw in rekening brengt. De btw die u aan hem betaalt, kunt u als voorbelasting aftrekken van de btw die u bent verschuldigd over uw omzet.

De btw is een aangiftebelasting. Dit houdt in dat u zelf berekent hoeveel btw u moet afdragen. Dit bedrag berekent u en geeft u op in uw Aangifte omzetbelasting. Vervolgens betaalt u aan ons de verschuldigde btw. Meestal moet uaangifte doen over een kwartaal.

Als u zaken doet met het buitenland maakt het voor de btw verschil of u zaken doet met een land binnen de EU of buiten de EU. Binnen de EU zijn namelijk de fiscale grenzen afgeschaft en is er vrij goederenverkeer ontstaan tussen de EU-landen onderling.

Wie is btw-plichtig?

U bent btw-plichtig als u voor de btw als ondernemer wordt beschouwd. Voor de inkomstenbelasting stellen wij andere voorwaarden aan het ondernemerschap dan voor de btw. Het kan dus zo zijn dat u voor de btw wel een ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet.

In de volgende gevallen bent u ondernemer voor de btw:

  • U oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Het maakt niet uit of u wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is ook niet van belang of u winst maakt.
  • U werkt in dienstbetrekking én u hebt daarnaast andere werkzaamheden. Voor die nevenwerkzaamheden kunt u ondernemer zijn.
  • U exploiteert zelfstandig een zaak of hebt een recht om er inkomsten aan te ontlenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een gebouw of een octrooirecht.
  • U verkoopt als particulier een nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land.
  • Als maat in een maatschap brengt u bepaalde roerende of onroerende zaken of rechten niet in in de maatschap, maar verhuurt u deze tegen vergoeding aan de maatschap.

De rechtsvorm van uw onderneming is niet van belang voor de vraag of u ondernemer bent. De onderneming kan dus een natuurlijk persoon zijn, een rechtspersoon (bijvoorbeeld bv, nv of stichting) of een maatschap of vennootschap onder firma. Dit betekent dat bijvoorbeeld een schaakclub of voetbalvereniging ook ondernemer kan zijn. De rechtsvorm is wel van belang om te kunnen bepalen wie aansprakelijk is voor btw-schulden. Ook is de rechtsvorm van belang voor de kleine-ondernemersregeling. Alleen natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (maatschappen en firma's) kunnen van deze regeling gebruik maken.

Let op!

Uw ondernemingsactiviteiten beginnen met uw eerste ondernemershandeling. U bent dus ondernemer vanaf het moment dat u uw eerste investering in uw onderneming doet, bijvoorbeeld de aankoop van inventaris.

Als u naast uw ondernemersactiviteiten neven werkzaamheden verricht kunnen deze werkzaamheden mogelijk aan de onderneming worden toegerekend.

Ook als u een buitenlandse ondernemer bent, kunt u te maken krijgen met de Nederlandse btw-heffing.

U bent in principe geen ondernemer als u incidentele of eenmalige handelingen uitvoert. Er moet sprake zijn van een duurzaam optreden in het economisch verkeer.

Voorbeeld

Stel dat u een derde het recht geeft om een perceel te ontgronden dat uw eigendom is. Deze derde wil eigendom krijgen over het afgegraven zand. Over het ontgronden doet hij enkele maanden. Voor u heeft dit geen ondernemerschap tot gevolg, omdat sprake is van een eenmalige levering van zand.

Mogelijk behoort u tot een branche waarvoor in de btw bijzondere regels gelden.

Let op!

Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht een eenheid vormen met andere ondernemingen kunnen voor de btw als 1 ondernemer worden beschouwd. Dit heet een fiscale eenheid omzetbelasting.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Indien u bovenstaande informatie gebruikt gaat u akkoord dat u dit geheel voor uw eigen risico doet. ABV administratiekantoor garandeert niet dat bovenstaande informatie actueel of juist is. U wordt verzocht bij vragen over de informatie niet met ons contact op te nemen maar bijvoorbeeld met de belastingdienst. Wij beantwoorden geen vragen van bedrijven of organisaties die geen client bij ons zijn of dit niet willen worden.

 

 

home Copyright © 2008 ABV administratiekantoor