ABV administratiekantoor logo   ABV administratiekantoor Deventer, uw partner in administraties en belastingHome Bedrijven Belastingadvies Belastingaangifte Deventer Dienstverlening Starters Loonadministratie Omzetbelasting Info Contact 

Belasting aangifte Deventer

Natuurlijk vullen wij alle belastingaangiftes voor o.a. de loon-, omzet-, inkomsten-, en vennootschapsbelasting deskundig voor u in.

Aangifte inkomstenbelasting

Denkt u belasting terug te kunnen vragen, omdat u bijvoorbeeld twee of meer werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) tegelijk had? Ook kunt u vaak belasting terug krijgen als u slechts een deel van het jaar hebt gewerkt, of wanneer u een eigen woning hebt, waar voor u hypotheekrente hebt betaald. Aftrekposten als giften, hoge ziektekosten, of gemaakte studiekosten geven vaak recht op teruggave van inkomstenbelasting.

U kunt dit eenvoudig zelf doen, door middel van de voorafingevulde aangifte. Het voorinvullen van bankgegevens wordt in de komende jaren stapsgewijs uitgebreid. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën: “Met deze uitbreiding van de vooringevulde aangifte maken we het de mensen weer iets gemakkelijker”.

Hierbij kunt u met hulp van uw Digid code, een aantal gegevens van de website van de belastingdienst downloaden die in uw aangifte inkomstenbelasting worden ingevuld. Deze gegevens bevatten behalve de persoonlijke gegevens als naam, adres en woonplaats van u en uw partner, de fiscale jaarlonen van uw werkgevers en uitkeringsinstantie(s), en de ingehouden loonheffing. Daarnaast bij eigen woning, ook de WOZ waarde van uw woning. In de toekomst zal de belastingdienst ook gegevens van uw vermogen vooraf invullen, zoals de saldi van uw spaarrekeningen, aandelendepots etc.

Veel particulieren kunnen volstaan met het downloaden van hun voorafingevulde aangifte, en die eventueel aanvullen met bepaalde gegevens zoals die van aftrekposten. Komt u er toch niet uit, dan kunt u het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2012 over laten aan een belastingadviseur zoals ABV administratiekantoor.

Uw belasting aangifte in laten vullen door ons

Meestal kunt u dus zelf zonder veel moeite uw aangifte inkomstenbelasting invullen, door gebruik te maken van de vooraf ingevulde aangifte. Wilt u toch uw aangifte IB uitbesteden, dan kunt u hier voor bij ons terecht. Voor particulieren vullen wij graag en deskundig de aangifte inkomstenbelasting in. U kunt hiervoor gebruik maken waar u ook woont in Nederland.

Wilt u uw aangifte inkomstenbelasting 2011 of 2012 in laten vullen door ons kantoor, geeft u dat dan s.v.p. op ons Contactformulier aan. Wij nemen vervolgens contact met u op welke gegevens wij van u nodig hebben. U kunt deze gegevens vervolgens per post naar ons toe zenden waarna wij u aangifte deskundig voor u invullen en het geheel doorzenden na de belastingdienst. U ontvangt u gegevens retour samen met een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de aangiftes over 2012 zijn de kosten van een standaardaangifte voor particulieren slechts € 65,-.

Wilt u ook de aangifte van uw partner of echtgenoot in laten vullen, dan ontvangt u een korting en worden beide aangiftes voor € 60,- per aangifte ingevuld.

Hebt u een meer ingewikkelde aangifte bijvoorbeeld omdat u een woning in 2012 heeft gekocht, of verkocht dan wordt het normale uurtarief berekend met een minimum van € 90,- per aangifte. Ook als u inkomsten Hebt uit vermogen (meer dan ca. 20.000,- spaargeld, effecten etc. per persoon), dan wordt voor het invullen van uw belasting aangifte het normale uurtarief berekend.

Tevens kunnen wij een voorlopige teruggave formulier voor u invullen als u bijvoorbeeld een hypotheek of andere aftrekposten heeft. Ook Kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag kunnen voor u worden aangevraagd.

Formulieren inkomstenbelasting voor ondernemers kunnen tevens ingevuld worden, hiervoor wordt het normale uurtarief berekend. Hiervoor is het wel nodig dat wij ook uw administratie verzorgen teneinde tot een juiste winstberekening in de jaarrekening te komen. Zie verder Dienstverlening. Separate aangiftes inkomstenbelasting voor ondernemers, zonder dat de administratie door ons is gedaan, verzorgen wij niet.

Hier houdt onze service echter niet op. Gebruik makend van onze fiscale expertise proberen wij tot een fiscaal gezien optimale situatie voor uw onderneming te komen. zie ook: belastingadvisering.

Aangifte loonbelasting

Het invullen van aangiftes loonbelasting behoort bij ons dienstenpakket betreffend loonadministraties. Voor slechts € 27,50 euro per werknemer per maand verzorgen wij de complete loonadministratie van een werknemer voor onze vaste cliënten. Hiervoor worden nettoloon reiskosten, overwerk en andere toeslagen uitgerekend en ontvangt u iedere maand een loonstrook. Om uw loonadministratie door ons te laten voeren is het noodzakelijk dat u ook uw financiële administratie en jaarrekening door ons laat verzorgen.

Tevens hoort hierbij het invullen van maand of kwartaal aangiftes loonbelasting. Er worden loonstaten van werknemers opgemaakt die die basis van de loonadministratie vormen en de verantwoording van de lonen t.b.v. ondermeer de belastingdienst en uitvoeringsinstelling. Zie verder: Loonadministraties

Aangifte vennootschapsbelasting

Vanzelfsprekend vullen wij voor BV's tevens aangiftes vennootschapsbelasting in. Hiervoor is het dan wel noodzakelijk dat de administratie door ons kantoor is gevoerd. Seperate aangiftes VpB worden niet door ons verwerkt.

Aangifte omzetbelasting

Indien u uw administratie voor een deel zelf verricht, kunt u het invullen van uw aangifte omzetbelasting en aangifte intracommunitaire leveringen- indien u leveringen binnen de EU verricht- door ons in laten vullen. Wij berekenen aan de hand van uw omzetciifers, betaalde voorbelasting, en import de af te dragen of te ontvangen omzetbelasting. ABV administratiekantoor verzorgt uw complete administratie zodat u hier helemaal geen omkijken meer naar hebt. Uw aangifte omzetbelasting wordt dan periodiek door ons ingevuld. Meer over omzetbelasting lees u hier: omzetbelasting informatie ondernemers

 

Adres ABV administratiekantoor Deventer

home Copyright © 2008 - 2012 ABV administratiekantoor