ABV administratiekantoor logo   ABV administratiekantoor Deventer, uw partner in administraties en belasting
Home Bedrijven Belastingadvies Belastingaangifte Deventer Dienstverlening Starters Loonadministratie Omzetbelasting Info Contact


 

 

Dienstverlening administratiekantoor ABV Deventer

 

Onze dienstverlening bestaat uit administratieve en adviseringsdiensten. Wij verzorgen financiële administraties voor kleine en middelgrote bedrijven in alle sectoren

Doelgroep

De cliënten waar wij voor actief zijn, zijn bedrijven die actief zijn op het gebied van detailhandel, groothandel, horeca, zakelijke dienstverlening, Industrie, transport, land-en tuinbouw en overige sectoren.
Wij hebben ervaring met een breed scala aan bedrijven en zijn dus in veel gevallen op de hoogte van de informatie behoeftes van u als ondernemer. Ook voor non-profit organisaties kunnen wij de administratie verzorgen. De grote van onze cliënten varieert van eenmanszaak tot enkele tientallen werknemers. Juridische vormen die voorkomen zijn eenmanszaak, VOF, BV, maatschap, stichting en vereniging.

Financiële administraties

Iedere ondernemer in Nederland wordt geacht een financiële administratie, ook wel boekhouding, genoemd bij te houden. Deze financiële administratie dienst als grondslag voor het verstrekken van interne en externe informatiebehoeftes. Bij interne informatiebehoeften kunt u denken aan informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen, productbeleid, personeelsbeleid etc. Bij externe informatiebehoeftes gaat het om financiële informatie die van belang is voor extern belanghebbenden zoals de belastingdienst en banken. Hierbij gaat het om de jaarrekening of om tussentijdse rapportages omtrent de behaalde resultaten.

Wijze van administreren

U als bedrijf bewaart alle documenten die financiële feiten bevatten zoals, kasbonnen, facturen van crediteuren, kopieën van uitgaande facturen, bank en giroafschriften, voorraadadministratie. Deze gegevens levert u aan eens per maand of kwartaal aan. Deze gegevens worden vervolgens met onze financiële software voor accountants ingebracht in uw administratie. Na verwerking van uw administratie kunnen wij u in de loop van het jaar rapportages verstrekken zoals bijv. tussentijdse balans en verlies-en winstrekening, openstaande posten debiteuren of crediteuren. Naar keuze ontvangt u uw financiële documenten na gebruik door ons weer retour, of wij kunnen deze voor u bewaren.


Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarrekening opgesteld met daarin de verlies-en winstrekening van uw onderneming, welke een overzicht geeft van alle opbrengsten, alle kosten en resultaat. Tevens bevat de jaarrekening een balans, een overzicht van alle bezittingen en schulden van uw bedrijf. Ten slotte bevat de jaarrekening een toelichting op zowel balans als verlies en winstrekening waarbij onder andere bedragen verder worden gespecificeerd.

De jaarrekening vormt de basis voor de aangifte inkomstenbelasting indien u een eenmanszaak of VOF of maatschap hebt, dan wel voor de aangifte vennootschapsbelasting indien u een BV hebt.

ABV verzorgt uw gehele administratie beginnend met het inboeken van de in-en verkoopfacturen, kasbonnen en bankafschriften tot en met het opstellen van de jaarrekening.

Loonadministraties

Als uw onderneming personeel in dienst heeft dan hebt u een loonadministratie nodig. Wij kunnen uw loonadministratie voor u verzorgen van loonstrook tot en met rapportage aan UWV en belastingdienst. Zie ook loonadministraties

Advisering

Onze dienstverlening houdt niet op bij het verzorgen van uw administratie. Uw administratie is een hulpmiddel om gerichte beleidsbeslissingen te nemen omtrent bijvoorbeeld investeringen, personeelsbeleid, vestigingsbeleid, productbeleid, marketing enz. Als kantoor denken wij met u mee en proberen u hierin te begeleiden zodat uw onderneming succesvol blijft. Wij geven zowel bedrijfseconomische als fiscale adviezen. Meer informatie over onze fiscale advisering vind u hier: belastingadvisering

Ondernemers Tip: Bespaar op uw autoverzekering. Kijk hier voor een premieberekening en vergelijking aan de hand van uw kenteken om tot de laagste autoverzekeringspremie te komen: autoverzekering besparen

Contact

Graag geven wij u meer informatie over het starten van een onderneming, het verzorgen van uw administratie of over specifieke (belasting) vragen. Neemt u daarom gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op :

 

         E-mail                : e-mailadres ABV administratiekantoor Deventer

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres ABV administratiekantoor Deventer

home Copyright © 2008 - 2012 ABV administratiekantoor